wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dla absolwentów szkół średnich i wyższych

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie zachęca absolwentów szkół średnich i wyższych do odbycia trzymiesięcznej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie.

Praktyka odbywa się w oparciu o umowę, jest nieodpłatna i dostępna dla absolwentów, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 lat.

W założeniu ma na celu umożliwienie uzyskania doświadczenia i umiejętności praktycznych, tak cennych na rynku pracy i kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego fakt odbycia praktyki.

 

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z komórką kadr Urzędu Skarbowego w Mikołowie :

  • telefoniczny, pod nr tel. 32 3246116, lub

  • osobisty w siedzibie Urzędu, mieszczącej się w Mikołów, ul. Hubera 4 – pokój 16 na parterze.

 

 

W oryginale podpisała Pani mgr Aldona Siedlis – Naczelnik Urzędu Skarbowego w MikołowieTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!