wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zaniechanie poboru podatku dochodowego

Zaniechanie poboru podatku dochodowego

 

Niniejszym informuje się, że rozporządzeniami z dnia 14.01.2004r., które zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 10, poz.81 i poz.82, Minister Finansów zarządził – w stosunku do dochodów /przychodów/ uzyskanych od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. – z a n i e c h a n i e  poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, odpowiednio:

- od odszkodowań wypłaconych na podstawie umowy lub ugody zawartej między stronami:

1.    w postaci renty, otrzymanej na podstawie przepisów prawa cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki na przyszłość;

2.    otrzymanych przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego,

- oraz od dochodów /przychodów/:

1.    z tytułu korzystania z nieodpłatnie świadczonych usług:

a/ poradnictwa i pośrednictwa zawodowego,

b/ usług szkoleniowych i doradczych,

c/ zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania;

2.    z tytułu stypendium szkoleniowego lub dodatku szkoleniowego;

- w ramach rządowych programów związanych ze zwalczaniem bezrobocia i aktywizacją zasobów ludzkich, finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.

W powyższym zakresie nieaktualne są zatem pisemne informacje o konieczności opodatkowania ww. przychodów, udzielone podatnikom w trybie art.14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.).
            

14.04.2004rTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!