wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Zmiany w zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Powyższa ustawa modyfikuje zapisy następujących aktów prawnych:

1. ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,

2. ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

3. ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

4. ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

5. ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

 

Rejestracja działalności gospodarczej podmiotów z obowiązkiem wpisu w KRS

Założeniem zmian jest uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (zmiany dotyczą głównie podmiotów podlegających wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego) poprzez uproszczenie funkcjonowania tzw. „Jednego okienka”. Wspomniane uproszczenia polegać mają na zminimalizowaniu nadmiernych formalności związanych z rejestracją działalności (np. brak konieczności wypełniania kilku formularzy).

Przedsiębiorca składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS wraz z uzyskaniem tego wpisu automatycznie uzyska wspomniane wyżej identyfikatory.

Jedyny obowiązek po stronie przedsiębiorcy, który powstanie po dokonaniu wpisu w KRS to złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia NIP-8 (Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne danych uzupełniających).

Zgłoszenie to jest dokumentem zintegrowanym, co znaczy, że przedsiębiorca poda w nim dane wymagane nie tylko przez urząd skarbowy, ale także przez urząd statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dla podmiotów chcących zarejestrować się jako płatnik składek). To naczelnik urzędu skarbowego przekaże pozostałym organom rejestrowym wymagane informacje o przedsiębiorcy. Dzięki temu wyeliminowana zostanie konieczność składania wizyty w dwóch ostatnich organach i wypełniania kolejnych druków. Zgłoszenie NIP-8 należy złożyć w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS lub w ciągu 7 dni jeśli przedsiębiorca zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Aktualizacja danych

Znowelizowana ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zmienia również sposób postępowania w przypadku aktualizacji danych przedsiębiorcy.

Po 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorca chcący dokonać aktualizacji danych, które nie są objęte wpisem do KRS – dane uzupełniające (np. rachunku bankowego) składa we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne danych podstawowych NIP-8. Nie ma konieczności odrębnej aktualizacji danych w ZUS. Naczelnik urzędu skarbowego poinformuje ten organ o zmianach dokonanych przez przedsiębiorcę. Także w przypadku zmian w zakresie informacji przeznaczonych wyłącznie dla urzędu statystycznego lub ZUS, ich zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-8 również w urzędzie skarbowym.

 

Z kolei aktualizacji danych, które są objęte wpisem do KRS – dane podstawowe przedsiębiorca dokona we właściwym sądzie rejestrowym, a następnie sąd przekaże aktualne dane naczelnikowi urzędu skarbowego, a ten z kolei pozostałym organom – zrezygnowano z konieczności odrębnego informowania organu podatkowego np. o zmianie nazwy spółki, czy zmianie adresu siedziby.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!