wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie w sprawie rozliczenia rocznego za 2014r.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że termin do złożenia zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2014r. oraz do wpłaty wynikających z nich zobowiązań upływa w dniu 30.04.2015r.

 

Zeznania podatkowe można złożyć m.in. poprzez:

 

1. przesłanie drogą elektroniczną korzystając z portali: www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl

 

2. przesłanie do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4,

 

3. złożenie osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.: codziennie od 7.00 do 15.00, natomiast w poniedziałki od 7.00 do 18.00, a także:

- w sobotę dnia 7 marca 2015r. (DZIEŃ OTWARTY) w godzinach od 9.00 do 13.00,

- w środę 29 kwietnia 2015r. w godzinach od 7.00 do 17.00,

- w czwartek 30 kwietnia 2015r. w godzinach od 7.00 do 17.00.

 

W siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przygotowane zostało stanowisko z dostępem do internetu, w celu złożenia zeznania drogą elektroniczną.

 

Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać:

- na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub

- w punkcie kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego mieszczącym się w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, czynnym w dniach pracy Urzędu w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.00

wtorek-piątek od 7.30 do 14.00

W soboty punkt kasowy jest nieczynny.

 

Zwracam uwagę, że usługi w zakresie przesyłania zeznań oraz dokonywania wpłat podatku świadczone przez Pocztę Polską są odpłatne. Podatnik ponosi również koszt zwrotu podatku za pośrednictwem poczty.

 

Informacje dotyczące rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskać można pod numerami telefonów:

- Urzędu Skarbowego w Mikołowie: 32 3246 120, 32 3246112, 32 3246161

- Krajowej Informacji Podatkowej:   801 055 055 dla połączeń z telefonów stacjonarnych

22 330 0330 dla połączeń z telefonów komórkowych

48 22 330 0330 dla połączeń z zagranicy

 

Na stronie http://www.szybkipit.pl/ uruchomiona została aplikacja, za pomocą której podatnicy mogą zadawać pytania z zakresu rozliczeń rocznych za 2014 rok.

 

Osoby, które złożyły zeznanie podatkowe mogą na stronach internetowych urzędów skarbowych uzyskać informacje na temat stanu realizacji zwrotu podatku wykazanego w zeznaniu za 2014r.

Aby uzyskać dostęp do informacji należy na formularzu wybrać właściwy urząd skarbowy, wpisać użyty w zeznaniu identyfikator podatkowy (NIP, PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania za 2014r.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza na stronie internetowej pojawi się informacja na jakim etapie jest realizacja zwrotu podatku.

Formularz dostępny jest pod adresem www.isnet.katowice.pl/zwroty

 

PONIEDZIAŁEK Z E-PIT

W dniach 9 marca 2015r., 16 marca 2015r. oraz 13 kwietnia 2015r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie odbędzie się prezentacja z zakresu elektronicznego przesyłania zeznań podatkowych, po zakończeniu której można będzie złożyć zeznanie drogą elektroniczną na specjalnie przygotowanym stanowisku.

Aby sporządzić i wysłać drogą elektroniczną zeznanie za 2014r. należy przygotować:

- numer NIP lub PESEL – jeśli rozliczamy się z małżonkiem to także NIP lub PESEL małżonka,

- informacje o uzyskanych przychodach w 2014r. – PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C,

- kwoty ulg i odliczeń,

- wybrać Organizację Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku oraz jej KRS (organizacje oraz ich KRS znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl)

- informację o kwocie przychodu z zeznania za 2013r.

 

Informacja dotycząca wykazu Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku należnego za 2014r.

 

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/bip został opublikowany wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok

 

Zasady zwrotu nadpłat podatków

 

Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej otrzymają zwrot nadpłaty :

1. przelewem na aktualny rachunek bankowy jeżeli :

- w latach ubiegłych dokonali zgłoszenia tego rachunku,

- w przypadku zmiany rachunku bankowego zaktualizują dane  wykorzystując druk ZAP-3, w którym w bloku B.4. wpiszą   informacje o posiadanym rachunku bankowym.

Zwrot na rachunek bankowy jest dla podatnika najszybszą i najbardziej korzystną formą zwrotu.   

2. przekazem pocztowym - podatnik ponosi koszt zwrotu podatku za  pośrednictwem poczty (z kwoty nadpłaty Urząd obowiązany jest potrącić opłatę pocztową za przekaz).

3.  w formie wypłaty z kasy Banku mieszczącego się w siedzibie Urzędu - zwrot z kasy może nastąpić przy zachowaniu następujących warunków:

- podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty z kasy,

- w zeznaniu (PIT-37 poz. 135; PIT-36 poz. 312) lub we wniosku poda numer swojego telefonu,

- osobiście odbierze nadpłatę w dniu wyznaczonym przez Urząd.                            

 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą , którzy nie są  obowiązani do posiadania rachunku bankowego - zwroty nadpłat następują według zasad opisanych w pkt I, przy czym zgłoszenia rachunku bankowego należy dokonać w organie ewidencyjnym na formularzu CEIDG-1.

 

Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą, którzy zobowiązani są do posiadania rachunku bankowego - zwroty nadpłat będą dokonywane na rachunek bankowy zgłoszony w organie ewidencyjnym .

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innego sposobu zwrotu nadpłat przysługujących tej grupie podatników.

 

Szczególny sposób postępowania przewidziano dla nadpłat, które nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym - aktualnie jest to kwota 11,60 zł.

Taka nadpłata podlega zwrotowi jeżeli podatnik nie posiada zaległości i wystąpi o jej zwrot.

Wypłata kwoty może nastąpić wyłącznie w kasie, co wiąże się z koniecznością osobistego zgłoszenia się podatnika w czasie wyznaczonym przez Urząd.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!