wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ LIMITY DO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ LIMITY DO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH.

 
  1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2006r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie obowiązane będą w 2006 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich:

 

a) przychody, w rozumieniu art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

    – dla prowadzących w 2005 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów ,

b) przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych – dla    
     prowadzących w 2005 r. księgi rachunkowe ,

 za 2005 rok wyniosły co najmniej 3.133.280 zł, tj. kwotę stanowiącą równowartość 800.000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą kursów NBP nr 190/A/2005 średni kurs 1 euro na dzień 30.09.2005r. wynosił 3,9166zł.

  1. Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/2005 średni kurs 1 euro na dzień 01.10.2005r. wynosił 3,9166 zł. W związku z tym w 2006 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1)       mogą płacić podatnicy, którzy w 2005 r. uzyskali przychody:

a)       z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 979.150 zł,

b)      z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 979.150 zł,

2)       mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania,

3)       kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2005 r. otrzymali przychody:
a) z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej     
    97.915 zł,

b)       z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 97.915 zł,

4) z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym
     charakterze według stawki 8,5% mogą płacić podatnicy do momentu przekroczenia
     kwoty przychodu w wysokości 15.666,40 zł.  

09.12.2005To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!