wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA ZEZNAŃ ROCZNYCH ZA 2005 ROK

W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA ZEZNAŃ ROCZNYCH ZA 2005 ROK.

 

  1. TERMIN SKŁADANIA ZEZNAŃ ROCZNYCH ZA 2005 ROK:

DLA    PIT - 28 UPŁYWA Z DNIEM 31.01.2006 R.

DLA    PIT - 36, 36L, 37, 38 UPŁYWA Z DNIEM 02.05.2006 R.

  1.  POŚREDNICTWEM POCZTY NA ADRES:

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO, UL. HUBERA 4, 43-190 MIKOŁÓW.

  1. WPŁATY KWOT ROCZNEGO PODATKU DOCHODOWEGO BĘDĄ PRZYJMOWANE WE WSZYSTKICH URZĘDACH POCZTOWYCH ZA POMOCĄ BLANKIETY WPŁAT NA RACHUNKI BANKOWE NA KONTO:

NBP O/O KATOWICE Nr 81101012123068412223000000

NA ODWROTNEJ STRONIE BLANKIETU WPŁACAJĄCY POWINIEN PODAĆ TYTUŁ WPŁATY:

„rozliczenie podatku dochodowego za 2005 r.”

JEDNOCZEŚNIE ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE KOSZTY OPŁAT POCZTOWYCH Z TYTUŁU PRZESŁANIA
LISTEM POLECONYM ZEZNAŃ ROCZNYCH I KOSZTY Z TYTUŁU WPŁATY NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO NA RACHUNEK URZĘDU SKARBOWEGO OBCIĄŻAJĄ ROZLICZAJĄCYCH SIĘ PODATNIKÓW.

05.01.2006To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!