wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zasady zwrotu nadpłat podatków

Zasady zwrotu nadpłat podatków

 

I. Podatnicy , którzy nie prowadzą działalności gospodarczej otrzymają zwrot nadpłaty :

1.     przelewem na aktualny rachunek bankowy

       jeżeli :

- w latach ubiegłych zawiadomili tut. Urząd o posiadaniu tego rachunku bankowego –

         tj. wskazali w druku NIP-3 nazwę banku i numer rachunku

- lub do zeznania za rok 2005 dołączą druk NIP – 3 , w którym w bloku B.6. wpiszą informacje o posiadanym

       rachunku bankowym.

 Zwrot na rachunek bankowy to najbardziej korzystna forma zwrotu, gdyż  jest:

- bezpłatny,

- realizowany przez bank w okresie krótszym niż przekaz za pośrednictwem poczty, bądź wypłata

   w kasie Urzędu,

- nie wymaga osobistego stawienia się w Urzędzie w wyznaczonym czasie.

 

2.     przekazem pocztowym

 

Od 1.01.2003 r. podatnik ponosi koszt zwrotu podatku za pośrednictwem poczty .

Z kwoty nadpłaty Urząd obowiązany jest potrącić opłatę pocztową za przekaz.

 

                3.  w formie wypłaty z kasy

 

                      Zwrot z kasy może nastąpić przy zachowaniu następujących 

                      warunków:

                     - podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty z kasy

                     - oraz osobiście odbierze nadpłatę w czasie wyznaczonym                                        

                       przez Urząd.

II. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą , którzy nie  

     obowiązani do posiadania rachunku bankowego

 

- zwroty nadpłat następują według zasad opisanych w pkt I.

 

III. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą , którzy zobowiązani  do posiadania rachunku bankowego / w tym prowadzący księgi rachunkowe lub podatkowe /

- zwroty nadpłat będą dokonywane na rachunek bankowy , który podatnik wskazał w druku NIP-1 / blok B.5 lub C.5

Obowiązujące przepisach nie dopuszczają innego sposobu zwrotu nadpłat przysługujących tej grupie podatników .

 

Szczególny sposób postępowania przewidziano dla nadpłat , które nie przekraczają kwoty 8,80 zł .

Taka nadpłata podlega zwrotowi jeżeli podatnik nie posiada zaległości i wystąpi o jej zwrot.

Wypłata kwoty może nastąpić wyłącznie w kasie Urzędu, co wiąże się z koniecznością osobistego zgłoszenia się podatnika w czasie wyznaczonym przez Urząd.

12.01.2006To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!