wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dotycząca kas rejestrujących

Informacja dotycząca kas rejestrujących.

Na podstawie § 3a ust. 1 pkt 3, ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706 ze zmianami), z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się m.in.:

1. podatników rozpoczynających sprzedaż w pierwszym kwartale 2006r. do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,  nie dłużej jednak niż do dnia 31.03.2006r.,

2. podatników, u których kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek podatkowy;

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym kwartale 2006r. przekroczenie kwoty obrotów
w wysokości 40.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 W myśl § 3a ust. 7 cytowanego powyżej rozporządzenia, zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podatników, dla których określone zostały terminy rozpoczęcia ewidencjonowania zgodnie z § 3 ust. 4-6, tj. m.in. dla podatników rozpoczynających sprzedaż w 2005 roku, którzy do dnia 31.12.2005r. korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, z uwagi na fakt nie przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy.

Podatnicy ci są zatem objęci obowiązkiem ewidencjonowania od dnia 01.01.2006r.

02.02.2006To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!