wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2007 r. oraz o limitach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Komunikat o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2007r. oraz  o limitach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2007r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie obowiązane będą w 2007 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich:

a) przychody, w rozumieniu art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dla prowadzących w 2006 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów ,  

b) przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych – dla prowadzących w 2006 r. księgi rachunkowe,

za 2006 rok wyniosły co najmniej 3.186.800 zł, tj. kwotę stanowiącą równowartość 800.000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą kursów NBP nr 190/A/2006 średni kurs 1 euro na dzień 30.09.2006r. wynosił 3,9835zł.

  1. Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/2006 średni kurs 1 euro na dzień 01.10.2006r. wynosił 3,9835 zł. W związku z tym w 2007 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1)       mogą płacić podatnicy, którzy w 2006 r. uzyskali przychody:

a)       z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 995.875 zł,

b)      z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 995.875 zł,

2)       mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania,

3)       kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2006 r. otrzymali przychody:
a) z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej     
    99.587,50 zł,

b)       z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 99.587,50 zł,

4)     z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze według stawki 8,5% mogą płacić podatnicy do momentu przekroczenia kwoty przychodu w wysokości       15.934,00 zł (od nadwyżki ponad tę kwotę – 20% przychodów). 

26.10.2006 rTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!