wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zmiany w przepisach dotyczących opłaty skarbowej obowiązujące od 1.01.2007 R.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY SKARBOWEJ OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2007R.

    

      Od 1.01.2007r. opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek oraz wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej będzie również dotyczył złożenia pełnomocnictwa lub prokury albo złożenia jego odpisu, wypisu lub kopii – przy czym obowiązek ten również będzie ograniczony wyłącznie do spraw z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

      Ustawodawca wykreślił z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej podania i załączniki do podań. Ponadto opłacie skarbowej nie podlegają: żądania, wnioski, odwołania, zażalenia.

     Zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo. Co do zasady nie będzie już możliwe uiszczenie tej opłaty w formie znaków wartościowych.

      Ponadto informuje się podatników opłaty skarbowej, którzy zakupili lub zakupią znaki opłaty skarbowej do końca 2006r. w celu wykorzystania ich do zapłaty należnej opłaty skarbowej, że zgodnie z przepisami przejściowymi art. 19 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.), podmioty, które do dnia 31.12.2006r. złożą podanie, załącznik do podania, dokonują zgłoszenia lub wystąpią z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, albo sporządzą dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, będą mogły dokonać zapłaty opłaty skarbowej na dotychczasowych zasadach, w tym przez użycie znaków opłaty skarbowej.

 Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów w sprawie likwidacji znaków opłaty skarbowej zwrot znaków opłaty skarbowej niesprzedanych przez podmioty prowadzące punkty sprzedaży detalicznej tych znaków będzie dokonywany w okresie od dnia 2 do 31 stycznia 2007r., bez żadnych dodatkowych kosztów po ich stronie, na zasadach określonych przez dystrybutora znaków opłaty skarbowej, tj. Bank PKO B.P. S.A., do właściwych Oddziałów tego banku.

Stawki opłaty skarbowej ogłoszone są w załączniku nr 1 do ustawy o opłacie skarbowej.

02.01.2007To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!