wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zasady zwrotu nadpłat podatków

Zasady zwrotu nadpłat podatków

 

I. Podatnicy , którzy nie prowadzą działalności gospodarczej otrzymają  zwrot nadpłaty :

1.     przelewem na aktualny rachunek bankowy

jeżeli :

- w latach ubiegłych zawiadomili tut. Urząd o posiadaniu tego rachunku bankowego – tj. wskazali w druku NIP-3 nazwę banku i numer rachunku

- lub do zeznania za rok 2006 dołączą druk NIP – 3 , w którym  w bloku B.7. wpiszą informacje o posiadanym rachunku bankowym.

 

            Zwrot na rachunek bankowy to najbardziej korzystna forma zwrotu, gdyż  jest:

                - bezpłatny,

                - realizowany przez bank w okresie krótszym niż przekaz za pośrednictwem poczty, bądź wypłata w kasie Urzędu,

                - nie wymaga osobistego stawienia się w Urzędzie w wyznaczonym czasie.

 

2.     przekazem pocztowym

              Od 1.01.2003 r. podatnik ponosi koszt zwrotu podatku za  pośrednictwem poczty .

     Z kwoty nadpłaty Urząd obowiązany jest potrącić opłatę pocztową za przekaz.

3.     w formie wypłaty z kasy

              Zwrot z kasy może nastąpić przy zachowaniu następujących warunków:

                     - podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty z kasy,

                     - w zeznaniu / PIT-37 poz. 123; PIT-36 poz. 207/ lub we wniosku  poda numer swojego telefonu,

                     - osobiście odbierze nadpłatę w dniu wyznaczonym przez Urząd.                            

 II. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą , którzy nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego

- zwroty nadpłat następują według zasad opisanych w pkt I.

 III. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą , którzy zobowiązani są do posiadania rachunku bankowego

        /w tym prowadzący księgi rachunkowe lub podatkowe/

- zwroty nadpłat będą dokonywane na rachunek bankowy, który podatnik wskazał w druku NIP-1 /blok B.7/

 

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innego sposobu zwrotu nadpłat przysługujących tej grupie podatników.

18.01.2007To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!