wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Data poniesienia kosztu u prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Data poniesienia kosztu u prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W Dzienniku Rzeczpospolita z dnia 08.02.2007r. opublikowano odpowiedź Ministerstwa Finansów dotyczącą zastosowania obowiązującego od 01.01.2007r. przepisu art.22 ust.6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , który określa moment poniesienia kosztu u prowadzących podatkową księgę.

„Od 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów wprowadzone ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od  osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588). Zmiany te dotyczą m.in. rozliczenia wydatków w czasie, i polegają na podziale kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Zasadą jest rozliczenie kosztów bezpośrednich w roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody , zaś koszty innych niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. kosztów pośrednich), w dacie ich poniesienia. Ponadto koszty pośrednie będą rozliczane proporcjonalnie do długości okresu , którego dotyczą. Zasady te obowiązują zarówno podatników prowadzących księgi rachunkowe, jak i podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Jednakże w odniesieniu do podatków prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów  zasady te znajdą zastosowanie, jeżeli stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

     Dokonując podziałów kosztów uzyskania przychodów na bezpośrednie i pośrednie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje jednocześnie dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z tym że dzień ten określa odrębnie dla podatników prowadzących księgi rachunkowe oraz odrębnie dla podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów. I tak, stosowane do art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Innej definicji dnia poniesienia kosztu uzyskania przychodów w odniesieniu do podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera.”            

14.03.2007To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!