wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja odnośnie składania zeznań rocznych

Informacja odnośnie składania zeznań rocznych.

Dnia 30.04.2007r. mija termin składania zeznań rocznych PIT.

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie przypomina, że obowiązek złożenia zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006r. spoczywa m.in. na podatnikach, którzy:

 - nie korzystają z żadnych odliczeń w podatku dochodowym, a  otrzymali informację PIT-11 , PIT-11A , PIT-8B lub PIT-8C ,   

 lub

- otrzymali roczne obliczenie podatku (PIT-40A, PIT-40) oraz od innego płatnika informację PIT-11 , PIT-8B lub PIT-8C ,

 lub

- otrzymali roczne obliczenie podatku (PIT-40A, PIT-40) oraz zwrot uprzednio odliczonych wydatków mieszkaniowych ,

 lub

- mają miejsce zamieszkania na terytorium RP i osiągnęli dochody na terytorium państw, do których rozliczenia ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia (np. Wielka Brytania i Irlandia Północna , Dania , Holandia , Belgia , Stany Zjednoczone , Finlandia) ,

 lub

- mają miejsce zamieszkania na terytorium RP a osiągnęli dochody na terytorium państw, do których rozliczenia ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją i jednocześnie uzyskali dochody na terytorium RP ,

 lub

- uzyskali przychody z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o których mowa w art.10 ust.1 pkt 8 lit.d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy.

14.03.2007To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!