wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Utrata prawa do ryczałtu w trakcie roku podatkowego

Utrata prawa do ryczałtu w trakcie roku podatkowego

 

   Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz.930 ze zm.) podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu,  w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:

  1)  wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150.000 euro, lub

  2)  wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150.000 euro.

 

Podatnicy, którzy utracili prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach (art.8 ust.7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Obecnie regulacje ustawy o podatku zryczałtowanym przewidują, że podatnicy, którzy przekraczają limit przychodów, tracą prawo do ryczałtu już od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskali przychód wyższy niż 150.000 euro. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2007 roku, prawo do ryczałtu traciło się dopiero od roku podatkowego następującego po roku, w którym próg przychodów został przekroczony.

Dla podatnika obecne przepisy oznaczają konieczność zmiany w trakcie roku zasad opodatkowania oraz ewidencjonowania przychodów z działalności. Jeżeli więc podatnik w trakcie 2008 roku osiągnie przychody w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 150.000 euro od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczył tę kwotę utraci prawo do stosowania ryczałtu i będzie zobowiązany do założenia odpowiednich ksiąg i uiszczania podatku na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej.

W związku z utratą prawa do ryczałtu w takcie roku podatkowego, podatnik będzie zobowiązany również:

- złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-1 lub NIP-2 w zakresie zawiadomienia o zmianie rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej,

- sporządzić spis z natury na koniec miesiąca, w którym przekroczono limit przychodów,

- założyć ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

22.07.2008To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!