wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
ABOLICJA PODATKOWA
ABOLICJA PODATKOWA

  OD DNIA 06.08.2008 R. OBOWIĄZUJE USTAWA Z DNIA 25 LIPCA 2008 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH DLA PODATNIKÓW UZYSKUJĄCYCH NIEKTÓRE PRZYCHODY POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (DZ. U. NR 143 POZ. 894).

     PRZEPISY WW. USTAWY STOSUJE SIĘ DO PODATNIKÓW, KTÓRZY PRZYNAJMNIEJ W JEDNYM ROKU PODATKOWYM, W LATACH 2002 – 2007 PODLEGALI NIEOGRANICZONEMU OBOWIĄZKOWI PODATKOWEMU I UZYSKIWALI W TYM ROKU PRZYCHODY ZA GRANICĄ PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU ZGODNIE Z METODĄ ODLICZENIA PROPORCJONALNEGO.

     WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ LUB ZWROT PODATKU SKŁADA SIĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA PODATNIKA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU, W TERMINIE:

         DO 6 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU GDY WNIOSEK DOTYCZY 2002 ROKU

         DO 6 LUTEGO 2009 ROKU GDY WNIOSEK DOTYCZY INNYCH LAT.

        WNIOSEK MOŻE DOTYCZYĆ NASTĘPUJĄCYCH PAŃSTW:

         DANIA (dochód 2002-2007)

         FINLANDIA (dochód 2002-2007)

         HOLANDIA (dochód 2002-2007)

         BELGIA (dochód od 2005 roku)

         AUSTRIA (dochód od 2006 roku)

         SZWECJA (dochód do 2005 roku)

         WIELKA BRYTANIA (dochód do 2006 roku).

 Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w punkcie obsługi podatnika w tut. Urzędzie lub telefonicznie pod nr tel. 032 3246-121.

12.08.2008To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!