wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO dla 1% podatku należnego za 2008 rok

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO dla 1% podatku należnego za 2008 rok

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, iż w Monitorze Polskim nr 96 z 2008 r. pod poz. 827 opublikowane zostało obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2008 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.

 Z wykazu tego można wybrać jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, przekaże na wniosek podatnika, kwotę  w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego za 2008 rok.

 Chęć przekazania 1% swojego podatku należnego za 2008 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego(OPP),  należy wyrazić poprzez wypełnienie wniosku zawartego w formularzu zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38).

 Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym jednej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego. Organizację pożytku publicznego należy wybrać        z wykazu, o którym mowa powyżej.

 Ponadto w części zeznania podatkowego oznaczonej "Informacje uzupełniające" znajduje się miejsce, w którym pisemnie można wskazać cel szczegółowy związany z zadysponowaniem przez podatnika kwoty 1% podatku na rzecz OPP. Są to następujące rubryki zeznania:

- poz. 133 zeznania PIT-28

- poz. 128 zeznania PIT-37

- poz. 309 zeznania PIT-36

- poz. 109 zeznania PIT-36L

- poz. 62 zeznania PIT-38.

 Od tego roku w tej samej części zeznania każdy podatnik ma również możliwość wyrażenia zgody na przekazanie własnych danych, tj. imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości wnioskowanej kwoty, wybranej organizacji pożytku publicznego, przez zaznaczenie kwadratu w specjalnie przeznaczonej do tego rubryce zeznania:

- poz. 134 zeznania PIT-28

- poz. 129 zeznania PIT-37

- poz. 310 zeznania PIT-36

- poz. 110 zeznania PIT-36L

- poz. 63 zeznania PIT-38. 

 W rozliczeniu za 2008 r. kwotę 1% na rzecz OPP można wskazać również w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem że korekta została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania.

 Naczelnik urzędu skarbowego, kwotę 1% podatku należnego przekaże na rzecz wskazanej przez podatnika w zeznaniu rocznym organizacji pożytku publicznego w trzecim lub w czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin do złożenia zeznania, potrącając koszty przelewu bankowego.

 Warunkiem przekazania kwoty jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

  

14.01.2009To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!