wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zasady zwrotu nadpłat podatków

 Zasady zwrotu nadpłat podatków

 I. Podatnicy , którzy nie prowadzą działalności gospodarczej otrzymają 

   zwrot nadpłaty :

1.     przelewem na aktualny rachunek bankowy

jeżeli :

- w latach ubiegłych zawiadomili tut. Urząd o posiadaniu tego  

  rachunku bankowego – tj. wskazali w druku NIP-3 nazwę banku

  i numer rachunku

- lub do zeznania za rok 2008 dołączą druk NIP – 3 , w którym

  w bloku B.7. wpiszą informacje o posiadanym rachunku 

  bankowym.

 

Zwrot na rachunek bankowy to najbardziej korzystna forma zwrotu, gdyż  jest:

- bezpłatny,

- realizowany przez bank w okresie krótszym niż przekaz za pośrednictwem 

  poczty, bądź wypłata w kasie Urzędu,

- nie wymaga osobistego stawienia się w Urzędzie w wyznaczonym czasie.

 

2.     przekazem pocztowym

 

Podatnik ponosi koszt zwrotu podatku za  pośrednictwem poczty.

Z kwoty nadpłaty Urząd obowiązany jest potrącić opłatę pocztową za przekaz.

 

                3.  w formie wypłaty z kasy

 

                      Zwrot z kasy może nastąpić przy zachowaniu następujących 

                      warunków:

                     - podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty z kasy,

                     - w zeznaniu / PIT-37 poz. 123; PIT-36 poz. 311/ lub we wniosku  

                        poda numer swojego telefonu,

                     - osobiście odbierze nadpłatę w dniu wyznaczonym przez Urząd.                            

 

 

II. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą , którzy nie są  

     obowiązani do posiadania rachunku bankowego:

 

- zwroty nadpłat następują według zasad opisanych w pkt I

 / przy czym zgłoszenia rachunku bankowego należy dokonać

  na formularzu NIP-1/.

        III. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą , którzy zobowiązani  

do posiadania rachunku bankowego:

- zwroty nadpłat będą dokonywane na rachunek bankowy, który podatnik wskazał w druku NIP-1 /blok B.7/

 

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innego sposobu zwrotu nadpłat przysługujących tej grupie podatników.

 

    ***************************************

 

Szczególny sposób postępowania przewidziano dla nadpłat , które nie przekraczają kwoty 8,80 zł .

Taka nadpłata podlega zwrotowi jeżeli podatnik nie posiada zaległości i wystąpi o jej zwrot.

Wypłata kwoty może nastąpić wyłącznie w kasie Urzędu, co wiąże się z koniecznością osobistego zgłoszenia się podatnika w czasie wyznaczonym przez Urząd.

12.02.2009To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!