wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Informacja dotycząca składania zeznań rocznych za 2013r. przez internet

 

Wysyłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca. W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu można składać m. in. następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2013r. oraz wniosek PIT-16 w 2014r.

 

Do wysyłania powyższych deklaracji podatkowych i wniosku PIT-16 należy:

 • posiadać odpowiednio skonfigurowany sprzęt i oprogramowanie zgodnie z wymogami określonymi przez Ministerstwo Finansów,

 • posiadać dostęp do Internetu,

 • przygotować dane takie jak: PESEL, NIP (dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą albo zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług albo płatników składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2012r. – zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.

Przy czym od 2012r. osoby fizyczne, jeśli:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej,

 • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

 • nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika

dla celów podatkowych posługują się numerem PESEL.

 

Następnie należy:

 1. wejść na stronę www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje,pobrać i zainstalować z zakładki Do pobrania:

 2. aplikację e-Deklaracje Desktop działającą w środowiskach systemów operacyjnych rodziny Windows, Linux oraz Mac OS lub

 3. wtyczkę plug-in (patrz: UWAGA),

 4. wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobrać formularz ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje(z zakładki Formularze) i wypełnić go,

 5. podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012r.,

 6. wysłać dokument,

 7. sprawdzić status dokumentu:

 8. formularz przyjęty przez system e-deklaracje posiada status 200 – informacja o nim będzie wyświetlana na liście w zakładce Wysłane – przyjęte,

 9. formularz, który posiada inny status nie został przyjęty przez system, formularz trafi na listę wyświetlaną w zakładce Wysłane – odrzucone, po sprawdzeniu rodzaju błędu można edytować formularz celem naniesienia koniecznych poprawek i ponownego wysłania formularza do systemu e-Deklaracje,

 10. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)- jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym.

 

UWAGA: Wymagania sprzętowo-techniczne niezbędne do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy z zakładki Formularze.

Aby wypełnić i wysłać zeznanie w formie elektronicznej należy posiadać:

 • komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8) i skonfigurowanym dostępem do Internetu,

 • zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w aktualnej wersji (co najmniej wersja 9.0.0 lub wyższa, zalecana wersja polska) – odpowiednia wersja do pobrania na stronie producenta: www.adobe.com/pl/lub get.adobe.com/reader.

 • pobraną ze strony internetowej systemu e-Deklaracje (z zakładki: Do pobrania) i zainstalowaną w systemie aktualną wtyczkę plug-in do programu Adobe Reader,

 • pobrany ze strony internetowej systemu e-Deklaracje formularz interaktywny (z zakładki: Formularze) i zapisany na dysku lokalnym komputera.

 

Zeznania PIT-36 i PIT-37 za 2013r. można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego indywidualnie,wspólnie z małżonkiem (bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa UPL-1) lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Dodatkowo, bez podpisu kwalifikowanego, można złożyć korektę deklaracji:

 • za 2008r.: PIT-37,

 • za 2009r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,

 • za 2010r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A

używając Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 • za 2011r., 2012r. oraz za 2013r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A

używając identyfikatora podatkowego NIP albo tylko numeru PESEL.

 

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie mogą być składane deklaracje autoryzowane przez pełnomocnika.

 

W przypadku pojawienia się wątpliwości można skorzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/instrukcjelub skontaktować się telefonicznie z infolinią systemu e-Deklaracje Krajowej Informacji Podatkowej w sprawie procedur składania deklaracji lub pomocą techniczną systemu e-Deklaracje w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu pod numerem:

 • 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

 • 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

 

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętać jednak należy, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje..

 

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu,

 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

 • łatwość wypełnienia,

 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,

 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,

 • ochrona środowiska,

 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

 

Korzystając z tak dogodnego sposobu składania zeznań nie należy zwlekać z wykonaniem tej czynności do ostatniego dnia terminu, który upływa w dniu 30.04.2014r. Wcześniejsze złożenie zeznania nie powoduje zmiany terminu płatności (termin ten – bez względu na datę złożenia zeznania upływa w dniu 30.04.2014r.).To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!