wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015KOMUNIKATY
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) PIT-37 na Portalu Podatkowym.

Można już pobierać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) na Portalu Podatkowym

Od dnia 16 marca podatnicy mogą korzystać z nowej usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego ( PFR) przygotowanej w ramach projektu e-Podatki. Usługa została udostępniona na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) w zakładce „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)”. Jest ona adresowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy zobowiązani są do rozliczenia rocznego za 2014 rok na formularzu PIT-37 indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem.

Usługa polega ona na wystawieniu wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37 za 2014 rok, na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych PIT-11, PIT-8C i PIT-R. Nie obejmuje przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS), danych dotyczących ulg podatkowych i OPP. Jeśli podatnik otrzymał przychody od organów rentowych winien je dopisać do Wstępnie wypełnionego zeznania PIT-37. Formularz pobranego zeznania umożliwia podatnikowi edycję wszystkich pól PIT-37 w celu poprawienia danych, uzupełnienia kwot przysługujących ulg podatkowych oraz dopisania wniosku o przekazanie 1 % podatku na rzecz wybranej przez podatnika OPP.

Do pobrania i wysłania wstępnie wypełnionego zeznania potrzebne są następujące dane podatnika (i małżonka podatnika) :

  • Identyfikator podatkowy – numer PESEL albo NIP,
  • Imię (pierwsze),
  • Nazwisko,
  • Data urodzenia,
  • Kwota przychodu za 2014 rok – ze wszystkich informacji podatkowych (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) za 2014 rok, otrzymanych od płatników PIT,
  • Kwota przychodu za 2013 rok – niezbędna do wysyłki zeznania,
  • Adres e-mail.

Przygotowane przez aplikację zeznanie podatkowe stanowi propozycję rozliczenia, dlatego przed wysłaniem zeznania, podatnik powinien zweryfikować wstępnie wypełnione zeznanie pod kątem jego kompletności i poprawności oraz uzupełnić go o brakujące dane. Po prawidłowym wysłaniu zeznania PIT-37 podatnik otrzyma informację zwrotną w postaci e-mail z kodem, który będzie niezbędny do sprawdzenia na jakim etapie przyjęcia przez Administrację Podatkową jest złożone zeznanie PIT-37. Wyłącznie status „200” wysłanej deklaracji wskazuje na prawidłowe złożenie zeznania. Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu. Należy również pamiętać o pobraniu UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które jest jedynym potwierdzeniem przyjęcia zeznania przez Administrację Podatkową.

Skorzystanie z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR nie jest obowiązkiem, lecz stanowi kolejne udogodnienie i alternatywę dla innych już dostępnych sposobów złożenia rozliczenia rocznego PIT-37. Zeznanie podatkowe PIT-37 za 2014 r. można nadal składać na dotychczasowych zasadach – od 1 stycznia do 30 kwietnia przez system e-Deklaracje oraz papierowo.

Poniżej zamieszczamy link do filmu instruktażowego jak złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 z wykorzystaniem usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR):

https://www.youtube.com/watch?v=SNY9JraXswA    To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!