wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
komunikat w sprawie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r

komunikat w sprawie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje, że zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-37 za 2003r. należy złożyć w terminie do 30.04.2004r. do Urzędu Skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania lub pobytu podatnika
w dniu 31.12.2003r.    

PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali m.in. przychody
z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, dochody z zagranicy, ze sprzedaży akcji, dochody małoletnich dzieci podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.
 

PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek oraz nie doliczają do uzyskanych dochodów – dochodów małoletnich dzieci. 

Formularz PIT-36 i PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci. 

Zeznania podatkowe można złożyć oraz  pobrać druki  zeznań wraz z załącznikami
i objaśnieniami  w sali obsługi Urzędu Skarbowego w Myszkowie przy
ul. Pułaskiego 68

-         w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7-15

-         we wtorki i czwartki w godz. 7-17

w dniu 30.04.2004r. w  godz.7 do 17

lub przesłać pocztą za odpłatnością. 

Informacji w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych  można uzyskać w  punktach informacyjnych tut. Urzędu Skarbowego  oraz pod numerami telefonów:

313-11-59; 313-13-13; 313-15-21; 313-17-59; 313-13-14 ; 313-54-94 w  w/w godzinach.  

Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać pod w/w numerami telefonów zapotrzebowanie na druk zeznania, który wraz z objaśnieniami zostanie przesłany pocztą pod wskazany adres. 

W miesiącu  kwietniu 2004r. zostanie uruchomiony dodatkowy punkt przyjmowania zeznań podatkowych i  wydawania druków  w Urzędzie Miasta
i Gminy Żarki przy ul.Kościuszki 15/17

Punkt będzie czynny w każdą środę w godz.8-14 

Urząd Skarbowy w Myszkowie obejmuje swym zasięgiem działania: Miasto Myszków, Miasto i Gminę Żarki, Gminę i Miasto Koziegłowy, Gminę Niegowa i Gminę Poraj.

26.03.2004To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!