wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z pomocy środków komunikowania się

USPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U Nr 209, poz.1243) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z pomocy środków komunikowania się, w szczególności poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej,

2. przesyłanie faksów.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie w celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych zapewnia osobie uprawnionej możliwość komunikowania się za pośrednictwem pracownika tut. organu posługującego się językiem migowym lub wykorzystując inne środki wspierające dostosowane do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić do tut. Urzędu Skarbowego chęć skorzystania z ww. świadczenia ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie winno być dokonane w formie:

1. pisemnej:

  • w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myszkowie w godzinach pracy Urzędu

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Myszkowie 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 68

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: us2422@sl.mofnet.gov.pl

3. za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

4. faksem na numer 34 313-18-49

5. telefonicznie, w tym SMS pod numer 602 623 011.

W zgłoszeniu należy podać numer telefonu kontaktowego, w celu ustalenia terminu realizacji świadczenia.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje, że przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich ułatwiający dotarcie do Sali Obsługi Podatnika osobom mającym trudności z poruszaniem się.


 

Z poważaniem

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w MyszkowieTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!