wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat w sprawie obowiązku rozliczenia podatku dochodowego za 2009 r. w terminie do 31.01.2010 r. (PIT28, PIT16A,PIT19A)

Komunikat  w  sprawie  obowiązku  rozliczenia podatku  dochodowego za 2009 r. w terminie  do  31.01.2010 r. (PIT28, PIT16A,PIT19A)

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje:

              W terminie do 31.01.2010r. podatnicy prowadzący działalność w 2009r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego są obowiązani złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego zeznanie PIT-28 (wraz z załącznikami) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń, należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2009 r.

 

Zeznanie podatkowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania podatnika. Można je również  przesłać pocztą oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Urząd Skarbowy w Myszkowie swym zasięgiem  obejmuje Miasto  Myszków, Gminę i Miasto Koziegłowy, Miasto i Gminę Żarki, Gminę Niegowa, Gminę Poraj.  

              W terminie do 31.01.2010r. podatnicy karty podatkowej obowiązani są do złożenia PIT-16A deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2009r., deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu.

 

           W terminie do 31.01.2010r. osoby duchowne obowiązane są do złożenia PIT-19A deklaracji  o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach 2009r. Deklarację  należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterza.

 

               Zgodnie z art. 77b ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikający z rozliczenia rocznego następuje w jednej z dwóch form:

  • na wskazany rachunek bankowy podatnika,

  • w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego.

Zwrot nadpłaty w gotówce Urząd Skarbowy realizuje w formie: przekazu pocztowego, wypłaty z kasy Urzędu.

 

Przy zwrocie w kasie Urzędu podatnik obowiązany jest do osobistego zgłoszenia się do kasy w wyznaczonym przez Urząd terminie, celem odbioru nadpłaty (przy odbiorze gotówki podatnik obowiązany jest do okazania dowodu osobistego). Podatnicy, którzy podali numer rachunku bankowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) na formularzu NIP-3 lub na formularzu NIP-1 otrzymują zwrot przelewem. Nadpłata do kwoty 8,80 zł zwracana jest wyłącznie w kasie na wniosek podatnika. 

 

Jednocześnie informujemy, że wpłat należnego podatku dochodowego za 2009r. należy dokonać na rachunek:

Urząd Skarbowy w Myszkowie

Narodowy Bank Polski o/o Katowice

51101012120014982223000000

lub w kasie Urzędu Skarbowego (kasa czynna: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 13.30).  

15.01.2010To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!