wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Nieodpłatne przekazanie odzieży

                                                                                                        Myszków, dnia 2010.06.01

US/EA/721/1/2010

 

         Na podstawie § 1 pkt 2 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r., Nr 50,poz. 449), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania ruchomości nienadające się do obrotu handlowego, przedstawiające wartość użytkową, z przeznaczeniem do wykorzystania przy realizacji zadań statutowych następujących jednostek: zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły  i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, organy administracji publicznej, szkoły wyższe, jednostki badawczo – rozwojowe.

         Powyższe dotyczy następujących ruchomości, których przepadek na rzecz Skarbu Państwa został orzeczony na mocy prawomocnych orzeczeń Sądu Rejonowego w Myszkowie:

- odzież z zastrzeżonymi znakami towarowymi w postaci butów sportowych, swetra, bluz sportowych i dresowych oraz czapek firm ADIDAS, NIKE, PUMA, WRANGLER

         Przedstawicieli w/w dystrybutorów odzieży wyrazili zdecydowane stanowisko dotyczące zgody jedynie na nieodpłatne przekazanie odzieży. Ponadto NIKE POLAND Sp.           z o.o. udzieliło warunkowej zgody na nieodpłatne przekazanie wyłącznie do Domów Dziecka. Wskazano jednocześnie na podstawowy warunek od którego uzależniono warunkową zgodę na nieodpłatne przekazanie, a mianowicie przekazanie wyrobów odzieżowych może nastąpić tylko i wyłącznie po trwałym usunięciu z tych wyrobów wszystkich znaków towarowych w/w firm (usunięcie to może nastąpić poprzez wyprucie, wycięcie wszywek z logo, metek, napisów przy użyciu żyletek, nożyczek). Ponadto NIKE POLAND Sp. z o.o. zażądało protokolarnego ustalenia, czy podrobiona odzież nadaje się do użytku ze względów higienicznych oraz potwierdzenia protokołem faktu usunięcia znaków towarowych wraz z dokumentacją fotograficzną.

         Oferty należy składać w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się informacji na stronie internetowej Urzędu. W przypadku braku ofert Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie podejmie kolejną procedurę przewidzianą w tym zakresie.

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!