wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie w sprawie rozliczeń podatku dochodowego za 2010 r.(PIT 28, PIT16A, PIT19A).
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

           

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje:

 

         W terminie do 31.01.2011 podatnicy prowadzący działalność w 2010 roku w formie ryczałtu ewidencjonowanego są obowiązani złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego zeznanie PIT-28  (wraz z załącznikami) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń, należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok.

            Zeznanie podatkowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania podatnika. Można je również przesłać pocztą oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

            Urząd Skarbowy w Myszkowie swym zasięgiem obejmuje Miasto Myszków, Gminę i Miasto Koziegłowy, Miasto i Gminę Żarki, Gminę Niegowa, Gminę Poraj.

            W terminie do 31.01.2011 roku podatnicy karty podatkowej obowiązani są do złożenia PIT-16A deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej  w poszczególnych miesiącach 2010 roku, deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu.

            W terminie do 31.01.2011 roku osoby duchowne obowiązane są do złożenia PIT-19A deklaracji  o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów od osób duchownych w poszczególnych kwartałach 2010 roku. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterza.

            Zgodnie z art. 77 b ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikający z rozliczenia rocznego następuje w jednej z dwóch form:

            - na wskazany rachunek bankowy podatnika,

            - w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego.

Zwrot nadpłaty w gotówce Urząd Skarbowy realizuje w formie: przekazu pocztowego, wypłaty z kasy Urzędu.  Przy zwrocie w kasie Urzędu podatnik obowiązany jest do osobistego zgłoszenia się do kasy  w wyznaczonym przez Urząd terminie, celem odbioru nadpłaty (przy odbiorze gotówki podatnik obowiązany jest do okazania dowodu osobistego). Podatnicy, którzy podali numer rachunku bankowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym)  na formularzu NIP-3 lub na formularzu NIP-1 otrzymują zwrot przelewem. Nadpłata do kwoty 8,80 zł zwracana jest wyłącznie w kasie na wniosek podatnika. Jednocześnie informujemy, że wpłat należnego podatku dochodowego za 2010 rok należy dokonać na rachunek:

Urząd Skarbowy w Myszkowie

Narodowy Bank Polski o/o Katowice

51 1010 1212 0014 9822 2300 0000

lub w kasie Urzędu Skarbowego (kasa czynna: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-13:30).To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!