wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie dotyczący zmian od 01.01.2012 r. w posługiwaniu się Identyfikatorem podatkowym (NIP)

 

KOMUNIKAT

 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie

 

Podatniku w nowym roku możesz zapomnieć o NIP !

 

Z dniem 01.01.2012 r. większość podatników przestaje posługiwać się numerem NIP.

Od tego dnia osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące podatnikami VAT oraz niebędące płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne jako identyfikatorem podatkowym posługują się wyłącznie numerem PESEL - numery NIP tych podatników zostają zniesione. Osoby takie nie dokonują, jak dotychczas, zgłoszenia identyfikacyjnego w celu otrzymania NIP. Aktualizują jedynie dane adresowe we właściwym urzędzie skarbowym składając deklarację podatkową lub inny dokument związany z obowiązkiem podatkowym, bądź poprzez złożenie formularza ZAP-3. Formularz ZAP-3 służy ponadto do przekazania informacji o numerze rachunku bankowego, jeżeli podatnik wybierze sposób zwrotu nadpłaty na ten rachunek lub z niego zrezygnuje, bądź będzie aktualizował wcześniej podany numer rachunku. W pozostałym zakresie dane podatnika aktualizowane są automatycznie w oparciu o informacje z rejestru PESEL.

NIP pozostanie nadal numerem identyfikacyjnym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są podatnikami na podstawie odrębnych ustaw oraz płatników składek na ubezpieczenie społeczne. Podmioty posługujące się numerem NIP mają obowiązek aktualizacji informacji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!