wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży chcącej zdobyć doświadczenie w administracji skarbowej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie przygotował program praktyk absolwenckich, na które zaprasza absolwentów szkół średnich i wyższych.

 

Praktyka odbywa się w oparciu o stosowną umowę, jest nieodpłatna i dostępna dla absolwentów, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia.

Praktyka nie może trwać dłużej niż 3 miesiące i ma na celu umożliwienie uzyskania doświadczenia i umiejętności praktycznych tak cennych na rynku pracy. Kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego fakt odbycia praktyki, które stanowi podstawę dokumentowania doświadczenia zawodowego.

Planowany okres rozpoczęcia praktyk od 15.01.2012r.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów:

  • podanie o przyjęcie na praktykę,

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,

  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

 

Zainteresowane osoby są proszone o składanie ofert na adres:

Urząd Skarbowy w Myszkowie

ul. Pułaskiego 68

42-300 Myszków

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 315-15-34

 

 

Zapraszamy serdecznie do nawiązania współpracy. To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!