wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat
Komunikat

Komunikat

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie informuje, iż z dniem  30.04.2009r. upływa termin do złożenia zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 za 2008r.    

Zeznanie podatkowe wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2008r.     

 

Przy składaniu zeznań podatkowych za rok 2008r. podatnik, który chce podzielić się 1 % swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, powinien w zeznaniu wpisać wnioskowaną kwotę, nazwę organizacji, nr KRS zamieszczonych w wykazie w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministrem Sprawiedliwości.

 

Zeznania podatkowe przyjmowane są oraz  wydawane druki  zeznań wraz z załącznikami
i objaśnieniami w sali obsługi Urzędu Skarbowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 68

w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 7.00 –15.00

w czwartki w godz. 7.00 – 18.00

25.04.2009r. w godz.  9.00 – 13.00

27.04.2009r. - 29. 04.2009r. w godz. 7.00-17.00

30.04.2009r. w godz. 7.00-18.00

 

Zeznania  podatkowe  można  również  przesłać  pocztą  za  odpłatnością  oraz  za pomocą środków

komunikacji  elektronicznej.

 

Nadmienia się, iż zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników istnieje obowiązek wpisywania na drukach zeznań podatkowych swojego numeru NIP.

Osoby nie posiadające numeru NIP, zmieniające dane personalne lub adres obowiązane są do złożenia wypełnionego druku NIP-3 lub NIP-1.

 

Informacji w zakresie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych można uzyskać w  punktach informacyjnych tut. Urzędu Skarbowego  oraz pod numerami telefonów:

/034/ 315-15-00; 315-15-56; 315-15-57; 315-15-58, 315-15-60; 315-15-61 w  ww. godzinach.

 

Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać pod powyższymi numerami telefonów zapotrzebowanie na druk zeznania, który wraz z objaśnieniami zostanie przesłany pocztą pod wskazany adres.

 

Informacji na temat stosowania przepisów prawa podatkowego można również uzyskać w Krajowej Informacji Podatkowej pod numerami telefonów 0801 055 055; /022/ 330 0330 .

 

Jednocześnie informujemy, że wpłat należnego podatku dochodowego za 2008r.  należy dokonać do 30.04.2009r. na rachunek:

                                     Urząd Skarbowy w Myszkowie

                                     Narodowy Bank Polski 0/0 Katowice

                                     51101012120014982223000000

lub w kasie Urzędu Skarbowego (kasa czynna: poniedziałek – piątek w godz. 7.30-13.30).

       

Urząd Skarbowy w Myszkowie obejmuje swym zasięgiem działania: Miasto Myszków, Miasto i Gminę Żarki, Gminę i Miasto Koziegłowy, Gminę Niegowa i Gminę Poraj.

 

 

 

 

 

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!