wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Obsługa podatnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
Naczelnik Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Tarnowskich Górach informuje


Z dniem 01.01.2011r w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach nastąpiła reorganizacja. W miejsce dotychczasowych komórek zajmujących się określonymi podatkami powstały komórki zajmujące się określonymi czynnościami.

W związku z powyższym informujemy PT PODATNIKÓW, że po 01.01.2011r informacje telefoniczne dotyczące wszystkich podatków, w zakresie podstawowym, będzie można uzyskać wyłącznie pod numerem telefonu (032) 7699234 lub osobiście w pokoju nr 2 na parterze Urzędu po pobraniu numerka w systemie kolejkowym.

Stanowiska zlokalizowane na Sali Obsługi Podatników nie udzielają informacji – są one przeznaczone do przyjmowania od Podatników zeznań, deklaracji, wniosków, podań oraz wydawania zaświadczeń i innych dokumentów. Obsługa Podatników na tych stanowiskach odbywa się w systemie kolejkowym po pobraniu numerka.

System kolejkowy obejmie ponadto stanowiska księgowości podatkowej: Kasa i Uzgadnianie sald oraz osoby wezwane przez Urząd telefonicznie lub listownie celem dokonania korekt zeznań i deklaracji podatkowych, uzupełnienia wniosków, złożenia wyjaśnień, itp.

Pozostałe osoby wezwane do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi lub podatkowymi będą informowane indywidualnie o sposobie obsługi wraz z podaniem danych osoby prowadzącej sprawę.

Jednocześnie z góry przepraszamy za ewentualne drobne niedogodności i utrudnienia jakie mogą wystąpić w pierwszym okresie funkcjonowania w Urzędzie nowej struktury organizacyjnej, a osoby przychodzące do Urzędu prosimy o zapoznanie się z regulaminem obsługi umieszczonym na tablicy ogłoszeń w holu i dostosowanie się do podanych tam informacji.


Podpisano:

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Zbigniew Gola
To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!