wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko w dziale rachunkowości podatkowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko w dziale rachunkowości podatkowej

NACZELNIK Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach poszukuje kandydata do działu

rachunkowości podatkowej

(1 etat)

na stanowisko księgowego

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

prowadzenie kont poszczególnych podatników i innych urządzeń ewidencji księgowej,

bieżąca kontrola terminowości wpłat podatników i niepodatkowych należności budżetowych oraz zaliczek na poczet podatków,

wystawianie i wysyłanie, w przypadku braku wpłat, upomnień i tytułów wykonawczych
w ustalonych przepisami terminach,

obsługa interesantów

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,

inne czynności zlecone przez przełożonych.

Wymagania konieczne:

wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub pochodne

znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność biegłej obsługi komputera,

rzetelność i dokładność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego wraz
z następującymi dokumentami:

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy składać/przesłać w terminie do 15 kwietnia 2005r.

pod adresem:

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

ul. Opolska 23

42-600 Tarnowskie Góry

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
(0-32) 76-99-212

Zatrudnienie na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.

Oferty niekompletne lub przesłane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

01.04.2005To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!