wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Z dniem 1 stycznia 2014r. ( z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 12 grudnia 2013 r.) wejdzie w życie ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 27 listopada 2013r., poz. 1387).

Zmiana właściwości

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej informuje, iż z dniem 01.01.2014 r. nastąpi zmiana właściwości dla następujących podatników tut. Urzędu:

  1. podmioty, które utraciły w 2010 r. kapitał zagraniczny (sprzedaż udziałów, zmiany w zarządzie, radzie nadzorczej),
  2. podmioty, które nie uzyskały za lata 2010-2011 przychodów netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekraczających 5 mln euro (za rok 2010- 19 801 500 zł, za 2011 rok - 2.084.000 zł).

Podstawa prawna: art. 5 ust. 9b oraz art. 5a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267).

 To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!