wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

Minister Finansów rozporządzeniami z dnia 14 stycznia 2004 r., które zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 10, poz. 81 i 82 zarządził – w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. – zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, odpowiednio:

 • od odszkodowań wypłaconych na podstawie umowy lub ugody zawartej między stronami:

 1. w postaci renty, otrzymanej na podstawie przepisów prawa cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego , który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;

 2. otrzymanych przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego,

 • oraz od dochodów (przychodów):

 1. z tytułu korzystania z nieodpłatnie świadczonych usług:

  1. poradnictwa i pośrednictwa zawodowego,

  2. usług szkoleniowych i doradczych,

  3. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania;

 1. z tytułu stypendium szkoleniowego lub dodatku szkoleniowego; 

 • w ramach rządowych programów związanych ze zwalczaniem bezrobocia i aktywizacją zasobów ludzkich, finansowych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.

2004-03-18To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!