wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym

Informacja o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym

 

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko od inspektora do starszego komisarza skarbowego 

w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych.

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- przygotowywanie projektów decyzji i postanowień podatkowych,
- prowadzenie postępowań podatkowych,
- załatwianie wniosków i zażaleń,
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze.

Wymagania konieczne:
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,
- umiejętność obsługi komputera (zwłaszcza w zakresie obsługi programów Word i Excel ) oraz urządzeń biurowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność, dokładność, odpowiedzialność,
- znajomość przepisów podatkowych,
- umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania pożądane:
- doświadczenie zawodowe w jednostkach skarbowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- według listy zamieszczonej w komunikacie na str.5.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy składać lub przesłać do: 16-05-2005 r.
pod adresem:
Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
ul. Warszawska 45
43-300 Bielsko-Biała

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych - a także te, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane.

Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 828-56-51.

04.05.2005To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!