wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Nowe formularze podatkowe SSE–M, SSE/A oraz SSE-R, SSE-R/A

nowe formularze podatkowe SSE–M, SSE/A oraz SSE-R, SSE-R/A obowiązujące

Od dnia 08 marca 2005 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 38, poz. 338) - jako przepisy wykonawcze do art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).
W powołanym rozporządzeniu znajdują się aktualne załączniki - wzory formularzy SSE-M(2), SSE/A(2) oraz SSE-R(2), SSE-R/A(2) , które są składane przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenach SSE zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. Nr 123, poz.600 z późn. zm.) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. i zmienionego stosownie do art. 6 ust. 1 wyż. cyt. ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Formularze zostały udostępnione na stronie internetowej Ministra Finansów: F O R M U L A R Z E

23.05.2005To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!