wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Komunikat dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny uprawnionych do dodatku pieniężnego

Komunikat dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny uprawnionych do dodatku pieniężnego

W związku z przekazanym Państwu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularzem "Informacje niezbędne do przyznania dodatku pieniężnego" Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że przy ubieganiu się o wypłacenie dodatku pieniężnego wystarczającą formą dla określenia wysokości dochodów zarówno wypłaconych przez organ emerytalno-rentowy jak i dodatkowych dochodów uzyskanych z innych źródeł jest złożenie stosownego oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie dodatku pieniężnego la niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny    (Dz. U. Nr 112, poz. 941) a także ewentualnie kserokopia zeznania PIT. Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie w szczególności w przypadku, gdy organ emerytalno-rentowy wyraźnie wskaże, że takie zaświadczenie jest niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.

Podpisał Sekretarz Stanu
/-/Stanisław Stec

12.07.2005To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!