wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zmiany w ustawie z dnia 09.09.2000 r.o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. Nr 86, poz. 959:

Zmiany w ustawie z dnia 09.09.2000 r.o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. Nr 86, poz. 959:

Zmiany w ustawie z dnia 09.09.2000r.o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz. U. Nr 86, poz. 959:

- od 15.03.2005r. obowiązuje tekst jednolity ustawy ogłoszony w Dz. U. Nr 41, poz. 399 obecnie z późn. zm.
- od 01.01.2006r. obowiązują nowe zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania kwot podatku, które są zawarte w art. 63 ustawy ordynacja podatkowa. W związku z tymi zmianami w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.12.2005r. Dz. U. nr 246 poz. 2089 z dnia 16.12.2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym na podstawie § 2 do dnia 16.08.2006 podatnicy mogą składać deklarację PCC-1 wg wzoru określonego w poprzednim rozporządzeniu tj. stosować wersję nr 3 deklaracji PCC-1 pod warunkiem, że wykazywane przez nich kwoty podstawy opodatkowania i należnego podatku zaokrąglone będą do pełnych złotówek.

09.01.2006To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!