wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Dochody wolne od podatku
O G Ł O S Z E N I E o wyborze kandydata na stanowisko poborcy skarbowego w wym.1/2 etatu w referacie egzekucji administracyjnej w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej.
Dochody wolne od podatku

      W dniu 28 grudnia 2005 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 257, poz. 2156). Rozporządzenie to uchyla § 1 pkt 14 zmienianego rozporządzenia, dotyczący wzoru informacji o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - CIT-S, stanowiący załącznik nr 14 do tego rozporządzenia.

W związku z likwidacją formularzy CIT-S, podatnicy działający w specjalnych strefach ekonomicznych będą od 01.01.2006 r. wykazywać swoje dochody tylko na formularzach CIT-2/O (poz. 12 lub poz. 13) i CIT-8/O (poz. 14 lub poz. 15).

            Jednocześnie informuje się, iż rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.02.2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 38, poz. 338), a tym samym załączniki do przedmiotowego rozporządzenia dotyczące wzoru informacji SSE-M, SSE-M/A, SSE-R i SSE-R/A są nadal aktualne.          

09.02.2006 r.To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!