wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dotycząca wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2006 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Informacja dotycząca wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2006 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 

 

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej www.mf.gov.pl została umieszczona informacja dotycząca wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2006 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 

z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005 r, str. 1).

Treść ww. rozporządzenia Rady nr 1777/2005 w języku polskim znajduje się pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:288:0001:01:PL:HTML

2006-07-12To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!