wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Informacja dotycząca dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Informacja dotycząca dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 

 Informacja dotycząca publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2006 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Ww dyrektywa uchyla zgodnie z art.411 Pierwszą dyrektywę Rady z dnia 11 kwietnia 1967r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych (67/227/EWG) i Szóstą dyrektywę Rady z dnia 17 maja 1977 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG0).

Zgodnie  z  art.413  ww  dyrektywy   2006/112/WE   wchodzi  ona  w  życie   z dniem  1 stycznia 2007r.

Tekst ww. dyrektywy został opublikowany na stronie internetowej pod poniższym adresem:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:347:SOM:PL:HTML

2007-01-08To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!