wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Załącznik 3

Załącznik 3

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Od 1 maja 2008 r. została udostępniona usługa elektronicznej skrzynki podawczej umożliwiająca złożenie wniosku drogą elektroniczną.

Aby złożyć dokument w postaci elektronicznej, konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wysyłkę wypełnionego formularza, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wraz z ewentualnymi załącznikami.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej umożliwiającej złożenie wniosku do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/kup?catalog.return=true&catalog.page=opis_uslugi&catalog.do=pokazOpisUslugi&catalog.id=6354

 

Dokumenty elektroniczne doręcza się do systemu teleinformatycznego używanego przez podmiot publiczny w strukturach fizycznych dokumentów elektronicznych wykorzystujących formaty danych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne stosuje się jeden z następujących formatów danych, umożliwiających ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, Open Dokument.

 

Do danych zawierających informację graficzną stosuje się jeden z następujących formatów danych: .jpg (.jpeg), gif, .tif (.tiff), .png, .svg.

 

Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach stosuje się jeden z następujących formatów danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.

 

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565 ze zm.).

2.    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

3.    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).

4.    Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 ze zm.).To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!