wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
KOMUNIKAT – WNOSZENIE PODAŃ DO URZĘDU
KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że  w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60), uległ zmianie sposób dostarczania podań do organów administracji publicznej. Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z aktualnym zapisem art. 168 ustawy Ordynacja podatkowa „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

Oznacza to, że dotychczasowy zapis o przesyłaniu podań telegraficznie, dalekopisem, lub telefaxem został przez ustawodawcę wykreślony i taka forma przesyłania dokumentów nie jest już możliwa.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Aby złożyć dokument w postaci elektronicznej, konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej umożliwiającej złożenie wniosku do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/kup?catalog.return=true&catalog.page=opis_uslugi&catalog.do=pokazOpisUslugi&catalog.id=6354

 

 

Adres strony internetowej systemu ePUAP, na której znajdują się instrukcje z zakresu korzystania z systemu ePUAP oraz edukacyjny serwis internetowy:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_f6NQNxNPQ0MLRxdnAyMzD-9AC29nI3cXE_1wkA5kFWauhiAVJk4-YZ4G7i7GEHkDHMDRQN_PIz83Vb8gOzvN0VFREQCU3v4N/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRkNIUlNLRzEwME01RDAyRFNVRTRKRTMwTzM!/To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!