wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Komunikat - rejestracja umów leasingowych
Witamy w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku

 

Usługobiorcom użytkującym pojazdy samochodowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – zawartej przed dniem 01.01.2011r. -               w stosunku do których na dzień 31.12.2010r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT - będzie nadal przysługiwało odliczenie podatku w pełnej wysokości od czynszu (rat) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, jeżeli:   

- w tej umowie zawartej przed dniem 01.01.2011r. nie dokonano zmian po 31.12.2010r. oraz

- umowa ta została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31.01.2011r.  (art. 6 ustawy z dnia 16.12.2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym – Dz. U. Nr 247, poz. 1652).

W związku z powyższym należy złożyć na Stanowisku Obsługi Bieżącej uwierzytelnioną kserokopię umowy. Potwierdzeniem zarejestrowania umowy (dla podatnika) odbywa się poprzez przystawienie na oryginale dokumentu prezentaty Urzędu Skarbowego.

Na oryginale podpisał:

Zastępca Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej 

Alicja Pająk                 To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!