wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Podatek CIT-8 - wpłata miesięcznej zaliczki

 

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej informuje, iż od dnia1 stycznia 2012 roku zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1a ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) zaliczki miesięczne, w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a cyt. ustawy. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Ponadto Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 i dokona zapłaty podatku. Zmiana zasad rozliczenia ostatniej zaliczki za rok podatkowy dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych płacących zaliczki miesięczne lub kwartalne.

Podatnicy, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, stosują nowe zasady począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2011 r.

Powyższa zmiana została wprowadzona ustawą z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy (...) o podatku dochodowym od osób prawnych…(Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316). 


To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!