wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Odwrócone obciążenie VAT po 1 października 2013 r.

 


Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1027) z dniem 1 października 2013r. weszły w życie przepisy regulujące odwrotne obciążenie w obrocie tzw. towarami wrażliwymi.

Są nimi: niektóre wyroby ze stali, miedzi, złoto, paliwa oraz niektóre odpady i surowce wtórne. Szczegółowy wykaz tych towarów został zamieszczony w załączniku nr 11 do ustawy o podatku i usług. W nowym brzmieniu załącznik nr 11 zawiera 41 grup towarów (wcześniej 35), rozszerzonych przede wszystkim o wyroby stalowe, mające zastosowanie głównie w budownictwie.
Odwrócone obciążenie podatkiem od towarów i usług polega na przeniesieniu obowiązku dokonania rozliczenia podatku należnego z tytułu danej transakcji
na nabywcę tych towarów
. Sprzedawca towarów jest więc zwolniony z obowiązku zapłaty podatku należnego do urzędu skarbowego. Mechanizm ten ma zastosowanie wyłącznie w obrocie danym towarem między podatnikami podatku od towarów i usług.W przypadku dostawy towaru wrażliwego osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, sprzedawca jest zobowiązany opodatkować transakcję zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. Dokonując wydania towaru (sprzedaży) na rzecz podatników VAT sprzedawca wystawia fakturę, przy czym nie opodatkowuje tej transakcji podatkiem od towarów i usług. Na fakturze sprzedawca nie wykazuje danych dotyczących stawki i kwoty podatku; a obowiązany jest umieścić wyrażenie: „odwrotne obciążenie”. Biorąc powyższe pod uwagę sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów objętych tym mechanizmem (w szczególności dokonujący sprzedaży klientom masowym np. markety budowlane) ma obowiązek upewnienia się czy nabywca jest podatnikiem VAT.Podstawa prawna: art. 106 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 (tj. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!