wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku doch. od osób fizycznych
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

KOMUNIKAT  

 

W związku z podpisaniem przez Ministra Finansów Rozporządzenia z dnia 16 lutego 2007 r. dot. zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) poniżej podaje się do wiadomości jego pełny tekst:

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

 

 

z dnia 16 lutego.2007 r.

 

 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1.

Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanej przez osoby fizyczne w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym.

 

§ 2.

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2006 r.

 

§ 3.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

 

2007-03-02To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!