wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Opłata za udostępnienie informacji komornikom sądowym
OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMAC

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI KOMORNIKOM SĄDOWYM

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. Nr 237, poz. 1664) Drugi Śląski Urząd Skarbowy uprzejmie informuje, że opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym należy wpłacać, stosownie do § 3 pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 135 z późn. zm.), na rachunek bieżący Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego:

NBP o/Katowice

57 1010 1212 0059 9122 3100 0000To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!