wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY
Deklaracje CIT-8 - informacja

Deklaracje CIT-8 - informacja  

W celu usprawnienia obsługi zeznań rocznych CIT-8 i wyeliminowania ewentualnych błędów przy ich składaniu Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej informuje:

- zeznania roczne CIT-8 za 2009 r. winny być złożone na formularzu z wariantem Nr 21,

- poz. 20 tj. czy podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia (…) oraz poz. 21 tj. czy podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy są pozycjami obowiązkowymi do wypełnienia,

- poz. 102 tj. podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych (…) do zarządzania jednostką winny być wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem (przy reprezentacji wieloosobowej winny znaleźć się podpisy wszystkich obowiązanych osób) ub zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej podpisanie przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji.

            Ponadto przypomina się podatnikom wpłacającym zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej (zgodnie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) o obowiązku wypełnienia w zeznaniu CIT-8 części G tj. kwoty należnych zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 33/4998463 lub 33/4998421.To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!