wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Komunikat dla podatników dokonujących dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych

Komunikat dla podatników dokonujących dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych.

 

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje o obowiązku składania informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.

Obowiązek ten dotyczy:

  • podatników, o których mowa w art. 15, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9 12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
  • osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.

Informacje podsumowujące składane są w urzędzie skarbowym za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:

1 ) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów;

2 ) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Informacje te składa się na drukach:

VAT-UE –                  informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów;

VAT-UE / A –             informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów;

VAT-UE / B –             informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.

Druki informacji podsumowujących dostępne są pod adresem internetowym: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=135&id=11861

Podstawa prawna: art. 100 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (publ. Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ).

29.11.2004To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!