wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Nowe regulacje w zakresie podatku od towarów i usług
O G Ł O S Z E N I E o wyborze kandydata na stanowisko poborcy skarbowego w wym.1/2 etatu w referacie egzekucji administracyjnej w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej.
Nowe regulacje w zakresie podatku od towarów i usług.

 Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?dzial=135&id=11861 dostępne są m. in. teksty następujących przepisów:

  • Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.Nr 14, poz. 113) – wejście w życie z dniem 1 lutego 2005 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

 

  • Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 17 poz. 150)

wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2005 r.;

 

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 273, poz. 2705).

wejście w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.  

          

03.03.2005 r.To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!