wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Rejestracja umów dotyczących usług naukowo-badawczych

Rejestracja umów dotyczących usług naukowo-badawczych

 Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 266, poz. 2239/, jego treść publikujemy poniżej:

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

§ 1 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, późn. zm. po § 41e dodaje się § 41f w brzmieniu:

„§ 41f. 1. Zwalnia się od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73), które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie:

1) w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na podstawie
umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian
po tym dniu oraz

2) pod warunkiem, że umowa, o której mowa w pkt 1, zostanie zarejestrowana we
właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2006 r.".

W związku z powyższym informujemy, że rejestracji ww umów można dokonać w siedzibie tut. Urzędu, w pokoju nr 116 (1 piętro).

05.01.2006To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!