wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Drugiego Śląskiego Urz

 

 

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 45

ogłasza licytację następujących ruchomości:

 

 

Lp.

Przedmiot licytacji

Rok produkcji

War. szacunkowa (brutto)

1

Samochód ciężarowy IVECO E.CARGO

1998

24800,00

2

Wózek widłowy TOYOTA 3FG15

nie ustalono

8235,00

 

 

Ruchomości stanowią własność :  „ Firma Akwizycyjno-Handlowa  WM  Sp.zo.o.” Tychy ul. Murarska 28 do spraw objętych tytułami wykonawczymi nr : SM5/113/08

Licytacja odbędzie się dnia 12.06.2008  o godz. 13:00 w siedzibie spółki. Cena wywoławcza wynosi ¾  wartości szacunkowej. Ruchomości można oglądać w godz. od 11:00 do 12:00 w dniu licytacji .Wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej należy złożyć  organowi egzekucyjnemu  do godz. 12:50 w dniu i w miejscu licytacji. Nabywca jest zobowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej nie uiści traci prawo wynikające z przybicia oraz prawo do zwrotu wadium .W przypadku nie dojścia I licytacji do skutku, II odbędzie się w dniu 13.06.2008  o godz. 10:00 w tym samym  miejscu, przy czym cena wywołania wynosić będzie ½ wartości szacunkowej.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 033-4998417, 694463678, 694463679

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!